<-- his films

 

Teksten bij de première

 

Over film:
Er zijn films met een verhaal en er zijn films met weinig of geen verhaal. Het verhaal in een film is een voertuig, samengesteld uit middelen als dialoog, plot, drama. In iedere film, ook die met een duidelijk verhaal, zitten momenten waar het verhaal als het ware onderduikt en het beeld zelf de leiding neemt.
Dit zijn voor mij boeiende momenten. Als het beeld het overneemt, komt de film het dichtst bij zijn pure vorm.

Over abstraktie:
Voor een pasgeboren mens bestaan er alleen abstrakte beelden, er valt niets te herkennen. Daarna vindt de programmering tot figuratie plaats.
Door abstraktie wordt iets essentieels uit de beelden naar voren gehaald. De beelden, de dingen, worden weer naamloos en daardoor niet meer vatbaar voor vooroordelen.

Bart Vegter, Gouda, 7/5/1985


Toelichting op deze film:

Een abstrakte film, waarin elementaire vormen en ritme de hoofdrollen spelen.
Mijn bedoeling is, de toeschouwer een niet-doelgericht kijken te laten ervaren.
De abstrakte beelden en de op ritme en herhaling gebaseerde struktuur moeten hiertoe bijdragen. (Ik heb er geen behoefte aan de toeschouwer aan zijn stoel te nagelen).

M.i. is een abstrakte voorstelling niet zonder betekenis. Wel is het moeilijk erover te praten. De "figuratieve" wereld waarin wij leven bestaat uit benoembare objekten en samenhangen, bestaat dus mede dankzij de taal.
In de abstraktie kom je op een ontoegankelijk maar wel erg boeiend terrein, juist doordat de taal je in de steek laat.
Ook de verhalende film met zijn plot, dialoog en drama, wordt voor mij pas echt interessant door wat de filmmaker daar, de verhaalstruktuur als voertuig gebruikend, met beelden aan toe weet te voegen.

DE HEMEL IS VIERKANT is gemaakt m.b.v. de animatietechniek. De beelden zijn d.m.v. meervoudige belichtingen samengesteld uit basiselementen. Voor de basiselementen heb ik alleen gebruik gemaakt van vlakken die onstaan wanneer je een kubus doorsnijdt evenwijdig aan zijn drie hoofdassen.

Bart Vegter, Gouda, 18/9/1985

<--his films