BART VEGTER @ WORM, ROTTERDAM 2009

BART VEGTER Graag verwelkomen wij filmmaker BART VEGTER, die vanavond een overzicht van bijna dertig jaar buitengewoon geïnspireerde, autodidactisch-algoritmische films presenteert. Bart was ingenieur bij Philips en doceerde korte tijd natuurkunde; in de jaren ’70 kwam hij in contact met FRANS ZWARTJES, PAUL DE MOL en JACQUES VERBEEK, de ‘creatieve kern’ van de Haagse Vrije Academie, wat hem inspireerde om verder op zoek te gaan naar een eigen wijze van cineastische communicatie. Het resultaat: films in hun zuiverste, absoluutste vorm, die Vegter ontwikkelde met strak wetenschappelijke, wiskundige virtuositeit en zelfontwikkelde computersoftware. Deze software ging gelijk op met het beeld en met Vegters eigen artistieke ontwikkeling en creatieve zoektocht. Zonder zweempje mystiek of de facto geloof in technologie als ideologie, de films van Bart Vegter waren sterke voorlopers van het werk van JOOST REKVELD en zij zijn een verbazingwekkend tegengif voor al het arbitraire, het bedrijfsmatige en het alledaagse.